หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชม

               ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

บุคลากร โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

-

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

-

-

-

ข้าราชการครู

๑๓

๑๗

พนักงานราชการ

อัตราจ้าง

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

นักการภารโรง

-

รวมทั้งสิ้น

๑๘


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สมัครเรียนออนไลน์ 2563


ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ