หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

ประกาศมาตรการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

ประกาศมาตรการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

อ่านต่อ.. »


สรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่2) ของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 : ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 25...

อ่านต่อ.. »


ประกาศกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ประกาศกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ...

อ่านต่อ.. »


รับสมัครเรียนปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 วิธีการสมัครเรียนออนไลน์ 1.เข้าไปที่ www.wyt.ac.th หรือสแกน QR Code 2.กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 3.ดูรายละเอียดอีกครั้งก่อนกดยืนยันส่งใบสม...

อ่านต่อ.. »เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบวันที่ 10 เมษายน 2563

 เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบวันที่ 10 เมษายน 2563 https://drive.google.com/drive/folders/151AFIQQpXXpnzbxj9zvoRv6BeXEzrCDi?usp=sharing ...

อ่านต่อ.. »


เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบวันที่ 9 เมษายน 2563

เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบวันที่ 9 เมษายน 2563 https://drive.google.com/openid=19SfSEI4T504eDxK7vN1G4As6N8DMuGEL

อ่านต่อ.. »


เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบวันที่ 8 เมษายน 2563

เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบ http://gg.gg/hvckw 

อ่านต่อ.. »


ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรฟรี ลิงค์สำหรับทำแบบทดสอบ https://forms.gle/qEDgyLDicEtgaWfLA ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศยกเลิกการประกาศผลการเรียนที่โรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง ยกเลิกการประกาศผลการเรียนที่โรงเรียน สืบเนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirus Disease2019 ) COVID-19 ทางโรงเรียนจึ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ