หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ITA มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

         และความโปร่งใสในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการตาม​

         มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

        ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้เข้าชม

แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ...เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

ประกาศแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ...เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ... ในวันที่ 31 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ...

อ่านต่อ.. »


รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวัดโยธิรประดิษฐ์ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สมัครได้ที่ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 021737197      &...

อ่านต่อ.. »


ประกาศผล บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย ...

อ่านต่อ.. »


ขอเชิญร่วมงาน คืนถิ่นโยธินฯสัมพันธ์ 61 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน คืนถิ่นโยธินฯสัมพันธ์ 61 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 เริ่มจัดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป จัดทำจำนวนจำกัด 550 ใบเท่านั้นและไม่มีขายหน้างานนะ...

อ่านต่อ.. »


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลูกชั่วคราว (ครูผู้สอน)

ด้วยโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) เอกนาฏศิลป์ จำนวน  ๑  อัตรา ...

อ่านต่อ.. »


รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ.. »


เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ : มุ่งจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน " เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ  ...

อ่านต่อ.. »


ยินดีกับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น #ระดับเงิน#

ยินดีกับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น #ระดับเงิน# ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ การปิด-เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศจากทางโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง การปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศการปิด-เปิด ภาคเรียน

ประกาศการปิด-เปิด ภาคเรียน 

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ