หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ITA มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

         และความโปร่งใสในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการตาม​

         มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

        ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้เข้าชม

เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบวันที่ 10 เมษายน 2563

 เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบวันที่ 10 เมษายน 2563 https://drive.google.com/drive/folders/151AFIQQpXXpnzbxj9zvoRv6BeXEzrCDi?usp=sharing ...

อ่านต่อ.. »


เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบวันที่ 9 เมษายน 2563

เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบวันที่ 9 เมษายน 2563 https://drive.google.com/openid=19SfSEI4T504eDxK7vN1G4As6N8DMuGEL

อ่านต่อ.. »


เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบวันที่ 8 เมษายน 2563

เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบ http://gg.gg/hvckw 

อ่านต่อ.. »


ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรฟรี ลิงค์สำหรับทำแบบทดสอบ https://forms.gle/qEDgyLDicEtgaWfLA ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศยกเลิกการประกาศผลการเรียนที่โรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง ยกเลิกการประกาศผลการเรียนที่โรงเรียน สืบเนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirus Disease2019 ) COVID-19 ทางโรงเรียนจึ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง ยกเลิกการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง ยกเลิกการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง การปิด-เปิดภาคเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง การปิด-เปิดภาคเรียน

อ่านต่อ.. »


ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา

ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สแตนเลสโรงอาหาร

อ่านต่อ.. »


แจ้งประกาศผู้ชนะราคางานจ้างก่อสร้าง

แจ้งประกาศผู้ชนะราคางานจ้างก่อสร้าง

อ่านต่อ.. »


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึก ๔ ชั้้น ๑๕ ห้องเรียน

โรงเรียนวัดโญธินประดิษฐ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึก ๔ ชั้้น ๑๕ ห้องเรียน ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ