หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ITA มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

         และความโปร่งใสในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการตาม​

         มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

        ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู 205/26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู 205/26 โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

อ่านต่อ.. »


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู 205/26    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

อ่านต่อ.. »


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลูกชั่วคราว (ครูผู้สอน) 1 อัตรา

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลูกชั่วคราว (ครูผู้สอน) สาขาวิชาเอก ภาษาไทย (หรือเอกที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไ...

อ่านต่อ.. »


แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

คู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินปรดิษฐ์   ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศมาตรการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

ประกาศมาตรการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

อ่านต่อ.. »


สรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่2) ของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 : ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 25...

อ่านต่อ.. »


ประกาศกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ประกาศกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ...

อ่านต่อ.. »


รับสมัครเรียนปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 วิธีการสมัครเรียนออนไลน์ 1.เข้าไปที่ www.wyt.ac.th หรือสแกน QR Code 2.กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 3.ดูรายละเอียดอีกครั้งก่อนกดยืนยันส่งใบสม...

อ่านต่อ.. »เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบวันที่ 10 เมษายน 2563

 เกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบวันที่ 10 เมษายน 2563 https://drive.google.com/drive/folders/151AFIQQpXXpnzbxj9zvoRv6BeXEzrCDi?usp=sharing ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ