หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

ตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์พร้อมด้วยงานอนามัยโรงเรียนวัดโยธิประดิษฐ์ ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK ของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ป.5และคณะครู ...

อ่านต่อ.. »


พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จำนวน 10 นายที่ได้รับการคัดเลือ...

อ่านต่อ.. »


การสุ่มตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK ของนักเรียน

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์พร้อมด้วยงานอนามัยโรงเรียนวัดโยธิประดิษฐ์ ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK ของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ป.6 ...

อ่านต่อ.. »


พิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร

วันที่ 23 มกราคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เข้าร่วมพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร(หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ) ณ วัดโยธ...

อ่านต่อ.. »


สุ่มตรวจ ATK นักเรียน ที่อาศัยอยู่ใน ม.4 และ ม.9

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์พร้อมด้วยงานอนามัยโรงเรียนวัดโยธิประดิษฐ์ ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK นักเรียนที่อาศัยอยู่ในหมู่ 4 และ หมู่ 9 ต.สำโรง อ.พระประแดง ...

อ่านต่อ.. »


รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการปัองกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด โดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ อ่านสารวันเด็ก...

อ่านต่อ.. »กิจกรรมการสวดมนต์และนั่งสมาธิ

ทุกวันพฤหัสบดีหลังจากการใส่บาตรของผู้บริหารคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล-ม.3 จะมีการสวดมนต์และนั่งสมาธิ ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมใส่บาตรวันพระโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันใส่บาตรแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการทุกวันพฤหัสดีเพื่อปลู...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ