หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการบรรยายธรรม ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายวุฒิศักดิ์ ทาเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการบรรยายธรรม ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเ...

อ่านต่อ.. »


ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่1 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้ดำเนินการให้นักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่1 โดยมีนักเรียนเข้ารับวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น ...

อ่านต่อ.. »


มาตรการความปลอดภัย สถานศึกษา ใช้หลัก 3 ป

;วันที่ 10-17 มีนาคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำแผนความปลอดภัย (MOE Safety Center) ของสถานศึกษา โดยดำเนินการมาตรการความปลอดภัย ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมสัปดาห์ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๗-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจก...

อ่านต่อ.. »


ชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ส่งนายวุฒิศักดิ์ ทาเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าประกวดการบรรยายธรรม ประจำปี 256...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น" ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงษ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้รับรางวัล "โรงเรียนดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น" ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 ...

อ่านต่อ.. »


โครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน

นายติระพงศ์  ศุภศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน ...

อ่านต่อ.. »


ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและพบปะพูดคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและพบปะพูดคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ...

อ่านต่อ.. »


ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและพบปะพูดคุยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่18 กุมภาพันธ์ 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและพบปะพูดคุยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...

อ่านต่อ.. »


สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ