หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ITA มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

         และความโปร่งใสในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการตาม​

         มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

        ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมเชิงปฎิบัติการ 2563

ประชุมเชิงปฎิบัติการ 2563 https://photos.app.goo.gl/1dFXizKBaKmWEQ2u9

อ่านต่อ.. »


ประชุมทางไกลผ่าน Google Meet

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ และคณะครู ประชุมทางไกลผ่าน Google Meet ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนปู่เจ้าสมิงพราย เรื่องการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถาน...

อ่านต่อ.. »


รับเงินปัจจัยนักเรียนยากจน COVID-19

รับเงินปัจจัยนักเรียนยากจน COVID-19

อ่านต่อ.. »


ลงพื้นที่ออกเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกลในสภาวะ covid-19 ของลูกๆนักเรียน

นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกลในสภาวะ covid-19 ของลูกๆนักเรียนพร้อมรับฟังปัญหาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเพื่อร่วมกับคณะครูกำหนดแน...

อ่านต่อ.. »


สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมในการทดลองจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านระบบไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาด...

อ่านต่อ.. »


ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัด ระบบการดูแช่วยเหลือนักเรียน

อ่านต่อ.. »


รู้เท่าทันป้องกัน Covid-19

นโยบายของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ร่วมรณรงค์รู้เท่าทันป้องกัน Covid-19

อ่านต่อ.. »


ทัศนศึกษา 2562

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ.. »


เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ.. »


day camp ลูกเสือสำรอง

Day​ ​camp ลูกเสือสำรอง​ ปีการศึกษา​ 2562

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ