หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

นิเทศชั้นเรียนและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยนางขนาภา ลั่นซ้าย หัวหน้างานบริหารวิชาการ นางสอาด พันธุ์พานิช ครูชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการนิเทศชั้นเรียน ได้ดำ...

อ่านต่อ.. »


ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ได้พบปะพูดคุยกับเรียนหน้าเสาธงและได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจา...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต...

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 13/2565

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 13/2565 เรื่องการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง ของนักเรียน...

อ่านต่อ.. »


วันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางชนาภา ลั...

อ่านต่อ.. »


วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่...

อ่านต่อ.. »


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดย นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศ...

อ่านต่อ.. »


PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศ...

อ่านต่อ.. »


เข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและลูกกรุง รุ่นอายุ 13-18 ปี ในรายการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ มอบหมายให้ครูชนาภา ลั่นซ้าย และครูภากร สวาทะสุข นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและลูกก...

อ่านต่อ.. »


PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกา...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ