หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์นำโดย นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายเ...

อ่านต่อ.. »


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการป้องกัน...

อ่านต่อ.. »


ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ และลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ร่วมกับกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการ นำโดยพลเรือตรี ...

อ่านต่อ.. »


เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือพร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือพร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด สมุทรปราการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูก...

อ่านต่อ.. »


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 https://photos.app.goo.gl/eVDuzR5hKq8SiRULA ...

อ่านต่อ.. »


PLC learning Loss อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง เพื่อคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมประชุม PLC learning Loss อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง เพื่อคัดกร...

อ่านต่อ.. »


นิเทศชั้นเรียนและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยนางขนาภา ลั่นซ้าย หัวหน้างานบริหารวิชาการ นางสอาด พันธุ์พานิช ครูชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการนิเทศชั้นเรียน ได้ดำ...

อ่านต่อ.. »


ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ได้พบปะพูดคุยกับเรียนหน้าเสาธงและได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจา...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต...

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 13/2565

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 13/2565 เรื่องการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง ของนักเรียน...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕  
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ