หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชม

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกลในสภาวะ covid-19 ของลูกๆนักเรียน

นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกลในสภาวะ covid-19 ของลูกๆนักเรียนพร้อมรับฟังปัญหาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเพื่อร่วมกับคณะครูกำหนดแน...

อ่านต่อ.. »


สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมในการทดลองจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านระบบไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาด...

อ่านต่อ.. »


ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัด ระบบการดูแช่วยเหลือนักเรียน

อ่านต่อ.. »


รู้เท่าทันป้องกัน Covid-19

นโยบายของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ร่วมรณรงค์รู้เท่าทันป้องกัน Covid-19

อ่านต่อ.. »


ทัศนศึกษา 2562

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ.. »


เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ.. »


day camp ลูกเสือสำรอง

Day​ ​camp ลูกเสือสำรอง​ ปีการศึกษา​ 2562

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนประชารัฐ

โรงเรียนประชารัฐ

อ่านต่อ.. »


เวียนเทียนวันมาฆบูชา 2563

เวียนเทียนวันมาฆบูชา 2563

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สมัครเรียนออนไลน์ 2563


ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ