หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นายจิระพงศ์ ศุภศรี

เข้ารับตำแหน่ง : 07 พฤศจิกายน 2557
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายชม บำรุง

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสวัสดิ์ อ่อนอุทัย

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวบุญนาค จันทร์น้อย

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายเปรื่อง คงมณี

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายพิธาน ธรฤทธิ์

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายขวัญดี สิงห์ทอง

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางลัดดา รื่นเริง

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายวิรัช วิทูรวิทย์ลักษณ์

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางอุษณีย์ ขำดวง

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สมัครเรียนออนไลน์ 2563


ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ