หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชม


รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
วิธีการสมัครเรียนออนไลน์
1.เข้าไปที่ www.wyt.ac.th หรือสแกน QR Code
2.กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
3.ดูรายละเอียดอีกครั้งก่อนกดยืนยันส่งใบสมัครเรียน
4.ในกรณีสมัครเรียนออนไลน์สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียนได้ทางได้ทาง Line โดยการเพิ่มเพื่อนที่ ID : @imx9975x


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สมัครเรียนออนไลน์ 2563


ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ