หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชม


การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  

 เรื่อง “ ยาเสพติดเยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง ” 

โดย 

    ๑.   เด็กชายพีรพล   ขุนเจริญศรี       ชั้น  ม.๑  

 ๒.  เด็กหญิงพิชชานันท์  มีมาก        ชั้น  ม.๒

    ๓.  เด็กหญิงกรกนก      ชื่นชม           ชั้น  ม.๓    

          นักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

       ครูที่ปรึกษาโครงงาน                

   ๑.  นายจิระพงศ์     ศุภศรี               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

               ๒. นางนันทนา      บัวสุข                  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

               ๓. นางสาวสุจิตรา  สนธิภักดี           ครูอัตราจ้าง

https://sites.google.com/view/yotinpradit/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สมัครเรียนออนไลน์ 2563


ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ