หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

การเรียนธรรมศึกษา

การเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ.. »


งานสืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลอยกระทง รร.วัดโยธินประดิษฐ์ 2565

อังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนว้ดโยธิประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ภายในงานมีกิจกรรม...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน  2565  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์  ศุกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ...

อ่านต่อ.. »


รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยนางขวัญนลิน...

อ่านต่อ.. »


เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

1 พฤศจิกายน 2565 บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้ดำเนินการประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ...

อ่านต่อ.. »


ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโยธินประดิษฐ์ ประจำปี 2565

วันที่ 16 ตุลาคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ และคณะครูได้ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโยธินประดิษฐ์ ...

อ่านต่อ.. »


แหล่งเรียนรู้คู่ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ตามโครงการแหล่งเรียนรู้คู่ทัศนศึกษา ประจำป...

อ่านต่อ.. »


ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนตามห้องสอบ ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนตามห้องสอบ ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งเป็นการสอบวันแรกของนักเรียนระดับชั...

อ่านต่อ.. »


พิธีฉลองรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4

วันที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้จัดพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ