หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

ภาพกิจกรรม

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 10 เมษายน 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวั...

อ่านต่อ.. »

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
วันที่ 5 เมษายน. 2566 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จัดกิจกรรมงาน ‘สงกรานต์อบอุ่นใจ กราบขอพรครูผู้ใหญ่มิ่งมงคล’ โดยประกอบด้วยกิจกรรมส...

อ่านต่อ.. »

ปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและปรับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566
วันที่ 4 เมษายน 2566 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจ...

อ่านต่อ.. »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าและเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1   ...

อ่านต่อ.. »

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) https://drive.google.com/file/d/1IIAiJMmrqpo...

อ่านต่อ.. »

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ปีงบประมาณ 2565 https://drive.google.com/drive/folders/1TLfRg0FrEaY3y...

อ่านต่อ.. »

เผยแพร่ผลงาน

นวัตกรรม 4 สร้าง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
นวัตกรรม 4 สร้าง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดย นายจิระพงศ์ ศุภศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »

นวัตกรรม อ.จ.ส.ค..(อ่านจับใจความสำคัญ)
นวัตกรรม อ.จ.ส.ค..(อ่านจับใจความสำคัญ) โดยนางชนาภา ลั่นซ้าย  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »

นวัตกรรมเรื่องความปลอดภัยของกีฬาเทเบิลเทนนิล
นวัตกรรมเรื่องความมปลอดภัยของกีฬาเทเบิลเทนิล โดยนายณัฐวุฒิ  จันทร์กิมฮะ  ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ...

อ่านต่อ.. »

กิจกรรมบรูณาการจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลกกับการเรียนการสอนทางไกล


ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

 


การเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังCOVID -19


SOLARS-CO YOTIN Model


สื่อการเรียนรู้วันงดสูบบุหรี่โลก


Leadership : ภาวะผู้นำ


Sa-leng 4.0 (ซาเล้ง 4.0) @โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ


โครงการสถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว  โดย ผอ.จิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (คู่มือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเอกสารดาวน์โหลดของเว็บไซต์โรงเรียน)

 


คลังความรู้


คลังข้อสอบ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ