หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชม

ภาพกิจกรรม

นิเทศติดตามก่อนเปิดภาคเรียน
นิเทศติดตามก่อนเปิดภาคเรียน https://photos.app.goo.gl/PzFBoR6BikL1bd8X6

อ่านต่อ.. »

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 https://photos.app.goo.gl/1umuF1FTkHx7kUvb7

อ่านต่อ.. »

การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

อ่านต่อ.. »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
คู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินปรดิษฐ์ https://drive.google.com/file/d/1kI7qGCVX-ljY5DxyjZpWJQR6cCpU2Qzw/view?usp=sharing ...

อ่านต่อ.. »

ประกาศมาตรการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ประกาศมาตรการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

อ่านต่อ.. »

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่2) ของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 : ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 25...

อ่านต่อ.. »

เผยแพร่ผลงาน

กระบวนการดำนินงานรูปแบบ MORE
ปลูกฝังคุณธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษาสีขาวโดยใช้รูปแบบ MORE  โดยผู้อำนวยการ จิระพงศ์  ศุภศรี ...

อ่านต่อ.. »

การประเมินโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ชื่อเรื่อง         การประเมินโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                ...

อ่านต่อ.. »

สื่อเพื่อการศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) เรื่อง “ยาเสพติดเยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง”
การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)    เรื่อง “ ยาเสพติดเยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง ”  โดย      ๑.   เด็กชายพีรพล   ขุน...

อ่านต่อ.. »

ระบบเกียรติบัตรออนไลน์


การเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังCOVID -19


SOLARS-CO YOTIN Model


สื่อการเรียนรู้วันงดสูบบุหรี่โลก


Leadership : ภาวะผู้นำ


Sa-leng 4.0 (ซาเล้ง 4.0) @โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ


โครงการสถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว  โดย ผอ.จิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (คู่มือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเอกสารดาวน์โหลดของเว็บไซต์โรงเรียน)

 


คลังความรู้


คลังข้อสอบ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ