หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

ภาพกิจกรรม

พิธีฉลองรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4
วันที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ได้จัดพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ...

อ่านต่อ.. »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม “โครงงานคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ
วันที่ 12 กันยายน 2565 นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกา...

อ่านต่อ.. »

กิจกรรม ค่ายเติม STEM ให้เต็ม STEAM ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่1-2 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายเติม STEM ให้เต็ม STEAM ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ก...

อ่านต่อ.. »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) https://drive.google.com/file/d/1IIAiJMmrqpo...

อ่านต่อ.. »

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)ปีงบประมาณ 2565 https://drive.google.com/drive/folders/1TLfRg0FrEaY3y...

อ่านต่อ.. »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ)
ตามประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน ๓ อัตรา โดยประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒...

อ่านต่อ.. »

เผยแพร่ผลงาน

นวัตกรรม 4 สร้าง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
นวัตกรรม 4 สร้าง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดย นายจิระพงศ์ ศุภศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »

นวัตกรรม อ.จ.ส.ค..(อ่านจับใจความสำคัญ)
นวัตกรรม อ.จ.ส.ค..(อ่านจับใจความสำคัญ) โดยนางชนาภา ลั่นซ้าย  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »

นวัตกรรมเรื่องความปลอดภัยของกีฬาเทเบิลเทนนิล
นวัตกรรมเรื่องความมปลอดภัยของกีฬาเทเบิลเทนิล โดยนายณัฐวุฒิ  จันทร์กิมฮะ  ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ...

อ่านต่อ.. »

กิจกรรมบรูณาการจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลกกับการเรียนการสอนทางไกล


ระบบเกียรติบัตรออนไลน์


การเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังCOVID -19


SOLARS-CO YOTIN Model


สื่อการเรียนรู้วันงดสูบบุหรี่โลก


Leadership : ภาวะผู้นำ


Sa-leng 4.0 (ซาเล้ง 4.0) @โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ


โครงการสถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว  โดย ผอ.จิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (คู่มือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเอกสารดาวน์โหลดของเว็บไซต์โรงเรียน)

 


คลังความรู้


คลังข้อสอบ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕ 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ