หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ITA การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจำนวนผู้เข้าชม

ภาพกิจกรรม

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2565
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์นำโดย นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายเ...

อ่านต่อ.. »

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2565
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ นำโดยนายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการป้องกัน...

อ่านต่อ.. »

ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ และลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ร่วมกับกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการ นำโดยพลเรือตรี ...

อ่านต่อ.. »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ตามแบบ สปช.2/28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)  ...

อ่านต่อ.. »

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ตามแบบ สปช.2/28 ปีงบประมาณ 2565 ประกาศ https://drive.google.co...

อ่านต่อ.. »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง 

อ่านต่อ.. »

เผยแพร่ผลงาน

นวัตกรรม 4 สร้าง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
นวัตกรรม 4 สร้าง น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดย นายจิระพงศ์ ศุภศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »

นวัตกรรม อ.จ.ส.ค..(อ่านจับใจความสำคัญ)
นวัตกรรม อ.จ.ส.ค..(อ่านจับใจความสำคัญ) โดยนางชนาภา ลั่นซ้าย  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์  ...

อ่านต่อ.. »

นวัตกรรมเรื่องความปลอดภัยของกีฬาเทเบิลเทนนิล
นวัตกรรมเรื่องความมปลอดภัยของกีฬาเทเบิลเทนิล โดยนายณัฐวุฒิ  จันทร์กิมฮะ  ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ...

อ่านต่อ.. »

กิจกรรมบรูณาการจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลกกับการเรียนการสอนทางไกล


ระบบเกียรติบัตรออนไลน์


การเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังCOVID -19


SOLARS-CO YOTIN Model


สื่อการเรียนรู้วันงดสูบบุหรี่โลก


Leadership : ภาวะผู้นำ


Sa-leng 4.0 (ซาเล้ง 4.0) @โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ


โครงการสถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว  โดย ผอ.จิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (คู่มือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเอกสารดาวน์โหลดของเว็บไซต์โรงเรียน)

 


คลังความรู้


คลังข้อสอบ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


หลักสูตรโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย
SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๓
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คำสั่งการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
คู่มือระเบียบการปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๕  
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ