หน่วยงานที่เกี่ยวข้องITA การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชม

ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกลในสภาวะ covid-19 ของลูกๆนักเรียน
นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกลในสภาวะ covid-19 ของลูกๆนักเรียนพร้อมรับฟังปัญหาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเพื่อร่วมกับคณะครูกำหนดแน...

อ่านต่อ.. »

สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
นายจิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมในการทดลองจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านระบบไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาด...

อ่านต่อ.. »

ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัด ระบบการดูแช่วยเหลือนักเรียน

อ่านต่อ.. »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ประกาศกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ...

อ่านต่อ.. »

รับสมัครเรียนปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 วิธีการสมัครเรียนออนไลน์ 1.เข้าไปที่ www.wyt.ac.th หรือสแกน QR Code 2.กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 3.ดูรายละเอียดอีกครั้งก่อนกดยืนยันส่งใบสม...

อ่านต่อ.. »

เผยแพร่ผลงาน

กระบวนการดำนินงานรูปแบบ MORE
ปลูกฝังคุณธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษาสีขาวโดยใช้รูปแบบ MORE  โดยผู้อำนวยการ จิระพงศ์  ศุภศรี ...

อ่านต่อ.. »

การประเมินโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ชื่อเรื่อง         การประเมินโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                ...

อ่านต่อ.. »

สื่อเพื่อการศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) เรื่อง “ยาเสพติดเยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง”
การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)    เรื่อง “ ยาเสพติดเยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง ”  โดย      ๑.   เด็กชายพีรพล   ขุน...

อ่านต่อ.. »

ระบบเกียรติบัตรออนไลน์


การเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังCOVID -19


SOLARS-CO YOTIN Model


สื่อการเรียนรู้วันงดสูบบุหรี่โลก


Leadership : ภาวะผู้นำ


Sa-leng 4.0 (ซาเล้ง 4.0) @โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ


โครงการสถานศึกษาสีขาว

สถานศึกษาสีขาว  โดย ผอ.จิระพงศ์ ศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (คู่มือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเอกสารดาวน์โหลดของเว็บไซต์โรงเรียน)

 


คลังความรู้


คลังข้อสอบ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สมัครเรียนออนไลน์ 2563


ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2562กลุ่มสาระการเรียนรู้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Facebookโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ